Aan de slag met communicatiestijlen

De vervangers verdelen zich in twee groepen. De ene groep start met de humorclown. Vervangers worden uitgedaagd om uit hun comfortzone te komen. Dat levert soms ongemakkelijke en soms hilarische momenten op. De andere groep krijgt een opfrisworkshop over communicatiestijlen. Eerst een stukje theorie, gevolgd door oefeningen en tot slot zelf aan de slag met communicatiestijlen. Na een uur wisselen de groepen.

We kijken terug op een fijne leerzame middag.

Stichting Tangent organiseert drie bijeenkomsten per jaar voor de vervangers. Onze volgende bijeenkomst is op 7 maart a.s. en natuurlijk informeren wij jullie hierover in de i-Tango!

< Lizette Roijmans, Anne-Marie Swanen en Sandra van den Broek >