Als het zwaard van Damocles hangt de voorspelling boven het primair onderwijs: ‘Het aantal leerlingen zal dalen’. Dus ook bij Tangent. Echter, we kunnen opnieuw vaststellen: het aantal leerlingen blijft volgend jaar gelijk. Op de ene Tangent-school daalt het aantal leerlingen weliswaar maar op een andere school is er sprake van groei. Gelukkig dus wederom geen gedwongen ontslagen. Een fenomeen waar we als Tangent nog nooit mee te maken hebben gehad dat zal, zoals verwacht, ook nu niet gaan gebeuren. Daar zijn we blij mee. Sterker nog we kunnen ons volop richten op het werven van nieuw personeel én op professionalisering.  

Vervangers
De voorbereidingen van het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Belangrijk element daarbij is het werven van personeel. Alle kinderen verdienen immers dag-in-dag-uit aandacht. Daarbij zijn goede leerkrachten onmisbaar. Ook onmisbaar zijn goede vervangers. We weten tenslotte op voorhand dat leerkrachten af-en-toe ziek zijn. Tangent koos er daarom 3 jaar geleden voor vervangers in vaste dienst te nemen. Vervanger zijn, is een vak. Dat vergt bijzondere kwaliteit. De vervanger is de Haarlemmerolie voor een organisatie als Tangent. Vervangers zorgen er immers voor dat het onderwijs door kan gaan, ook als onverhoeds een collega afwezig is. Het is niet eenvoudig de vervanging goed te regelen. Doorlopend vragen wij ons af: wat moeten we doen om de vervanging beter te regelen? Wat moeten we doen om de vervanging soepeler te laten verlopen? Hoe laten we de collega’s die vervanging doen ervaren dat wij zeer blij zijn met hun inspanningen? Heel plat: wat moeten we op dit moment doen om er van verzekerd te zijn dat voldoende vervangers achter de hand hebben op het moment dat de griepgolf weer toeslaat? Het zijn enkele vragen die voorliggen op het Tangent bestuursbureau en die in directe relatie staan met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
 

Professionalisering
Het is mooi te weten dat er een begin wordt gemaakt met het overbruggen van het salarisverschil dat bestaat tussen de salarisschalen voor leerkrachten binnen het primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs stelt daarvoor geld ter beschikking. Terecht! De kwaliteit van het werk, de betekenis daarvan en ook de belasting die het werk binnen het primair onderwijs in zicht draagt leidt onontkoombaar naar waardering die gelijk is aan het voorgezet onderwijs (of zelfs meer). De bekwaamheid van het personeel binnen het primair onderwijs is gewoon hoog.
 

Dit laatste, als constatering, leidt naar vraagtekens rond het lerarenregister. Het register zou volgens de minister de kroon zijn op het waarborgen van kwaliteit. Hij dacht kwaliteit te borgen door leerkrachten, zoals dat zo mooi heet, formeel te laten leren. Met andere woorden: de banken in en theoretische kaders verwerven. Tangent wil staan voor merkbare en zichtbare groei van de professional. Dat was de klus die we collegiaal met elkaar hadden en de klus die we de komende jaren houden. We zijn daarom niet ongelukkig met de stop die is ingeroepen en het leraren register in zijn oorspronkelijke vorm geen doorgang vindt. We gaan nu op zoek naar het formele mechaniek dat professionalisering stimuleert en niet verzandt in bureaucratische rompslomp.  

Wij wensen het komende jaar meer eigen verantwoordelijkheid om goed onderwijs te realiseren. Dat is opnieuw de kern van de opdracht voor Tangent. Een lerende gemeenschap die er voor zorgt dat de kinderen gelukkig en blij zijn en veel leren.