De wijk Stokhasselt in Tilburg Noord is een impulswijk. Een belangrijk speerpunt van de impulsaanpak is het vergroten van de betrokkenheid van de ouders. Daarom zijn er sinds januari 2012 Ouderkamers opgericht. Op dit moment zijn er Ouderkamers actief op basisschool de Lochtenbergh, de Dirigent (de Regenboog en Aboe el-Chayr), de Vlashof, de Symfonie (de Sleutel en de Stelaertshoeve). Wat ruim zes jaar geleden begonnen is als een idee vanuit samenwerkende scholen en instellingen in Tilburg-Noord, is uitgegroeid tot een krachtige, springlevende organisatie. Annie Meens is zes jaar coördinator van de Ouderkamers van de Lochtenbergh en de Dirigent. Zij heeft dus de organisatie die er nu staat, mede vormgegeven. Zij kan als geen ander de theorie omzetten in de praktijk van alledag. En… zij kan er enthousiast over vertellen.  

'In deze wijk onderschrijven we drie impulsdoelen: alle gezinnen een kostwinner, niemand onder de armoedegrens en alle jongeren een diploma. Deze wijkdoelen zijn zo helder als glas en het is net zo helder dat het een zware opgave is om ze te verwezenlijken. Je moet bij de jeugd beginnen. Wie heb je daarvoor nodig? Vooral de ouders. Door hen via het programma van de Ouderkamer handvaten te geven en hun betrokkenheid te vergroten, zijn ze beter in staat hun kinderen thuis goed te begeleiden. Dan gaan de kinderen het op school uiteindelijk ook beter doen. Hé, de cirkel is rond.'
060318TilburgDirigentBasisschool 02 klein 13166

Themabijeenkomsten 
'Mondeling contact werkt het beste. Leerkrachten tipten de werkgroep welke ouders in de klas al actief waren als hulpouder. Met deze moeders zijn wij bij elkaar gaan zitten en hebben we gevraagd: ‘Waar is behoefte aan? Waar kunnen we mee starten?’ Daaruit zijn de wekelijkse themabijeenkomsten voortgekomen. Die zijn op donderdagochtend voor de Lochtenbergh en op dinsdagochtend voor De Dirigent. We pakken van alles aan: een rondleiding in de bieb, een lezing van de schoolschrijver, budgetteren (samen met bureau schuld-hulpverlening) , mantelzorg… 

We hebben ook een rubriek in het leven geroepen: vraag het juf Lineke. Zij is als remedial teacher verbonden aan de Lochtenbergh. De meer onderwijsinhoudelijke vragen komen op haar bordje terecht: wat is dyslexie? Hoe kan ik thuis de woordenschat van mijn kind (en van mezelf) vergroten? Wat zijn Cito-toetsen? Wat doen de kinderen in de klas met IPad en laptop?  Juf Lineke geeft praktische tips. 
Veel workshops zoals textiele vaardigheden, breien en koken die ook onderdeel zijn van de themabijeenkomsten worden door de ouders zelf gegeven. De themabijeenkomsten zijn vrijblijvend. Als het onderwerp je interesseert, kom je gewoon. Gezellig!' 

Andere bijeenkomsten 
'Vanuit de wekelijkse themabijeenkomsten kwam naar voren dat ouders de Nederlandse taal zo moeilijk vinden. Ze kunnen de nieuwsbrieven die hun kinderen van school mee naar huis nemen, vaak niet goed lezen. Daardoor missen ze belangrijke informatie. Wat wil je, als je zelf nooit naar school geweest bent? Ook vinden ze het lastig om gesprekken op school te volgen. Dus zijn we begonnen met Nederlandse lessen en alfabetiseringslessen. Er is zelfs een cursus voor gevorderden bijgekomen omdat veel ouders al jarenlang trouw bij de les zijn. Ze werken op eigen niveau met de laptop. Wij maken de ouders bij de eerste les duidelijk dat deze taalcursussen niet vrijblijvend zijn. Het is belangrijk dat je regelmatig komt. De workshop Hoe help ik mijn kind in groep 1,2 en 3 wordt elke dinsdagmiddag gegeven door leerkrachten die jarenlange ervaring hebben in deze groepen. Zij kunnen aan de ouders vertellen wat er in de klas die week binnen taal en rekenen aan bod komt. Ook zingen ze liedjes en doen ze spelletjes. Ze geven werkbladen mee, zodat ze weten wat het kind op school doet, maar ook thuis kunnen oefenen met de kinderen. Sommige ouders vragen ook werkbladen voor zichzelf, leren enthousiast mee. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden ze krachtiger. Ik zie ze groeien.'

De speel-o-theek 
De speel-o-theek zit in de locatie bij De Dirigent op de eerste verdieping. 'Vanuit de leerkrachten van de onderbouw kregen we te horen: kinderen kunnen niet plakken en knippen. Dat knutselen wordt thuis niet gedaan, vanwege financiële redenen, maar ook uit onbekendheid met het nut ervan. Wij hebben toen speeltasjes gevuld met plakkwasten, schaartjes, schooletui, uitgeleend om thuis mee aan de slag te gaan. Dit initiatief is uitgegroeid tot kastenwanden met honderden spelletjes tot aan het plafond. Je zou eens moeten komen kijken.' Elke maandagmiddag is de speel-o-theek open.  
speel o theek3174

Nieuwe initiatieven 
'We gaan ons ook richten op ouders van kinderen die naar de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf gaan. Daarbij denken we aan samen spelen, lezen en zingen met ouder en kind. Dit doen we in samenwerking met het Factorium. Bovendien broeden we op een aantal themabijeenkomsten die specifiek gericht zijn op voorschoolse activiteiten. Zodoende maken we ons aanbod zo breed mogelijk.'

Enkele cijfers
'
De themabijeenkomsten worden gemiddeld door 25 personen bezocht. De alfabetiseringslessen hebben tussen de 15 en 20 cursisten. Allemaal moeders. Bij de rekenlessen, de computerlessen en de Nederlandse lessen voor gevorderden zie je ook vaders komen.' Annie Meens slaakt een zucht. Haar woordenstroom valt even stil. ‘Het is zo’n dankbaar werk,’ fluistert ze.  

Peter Vervloed