‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’ (Brené Brown) 

Alle leerkrachten, alle medewerkers van Tangent tellen mee. Maar ook alle ouders en alle leerlingen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vormt de verbinding tussen scholen en Tangent, tussen ouders en leerkrachten, tussen bestuurders, beleidsmakers en “mensen op de werkvloer”. We willen graag meer mensen betrekken, de mening van meer mensen horen en een goede vertegenwoordiging zijn naar het bestuur van Tangent. Wij zijn er om scherp en eerlijk te kijken naar de visie, de koers en de uitvoering van de plannen van Tangent voor alle scholen en de peuterspeelzaal.  

Het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar hoe het bestuursbureau van Tangent opnieuw ingericht kan worden; hoe Olleke Bolleke, de enige peuterspeelzaal die nog bij Tangent aangesloten is, onderdak kan vinden bij een goede kinderopvangorganisatie; hoe de gelden voor werkdrukvermindering per school ingezet worden; hoe de middelen voor passend onderwijs beter benut kunnen worden; hoe het mobiliteitsbeleid vorm gaat krijgen; hoe Tangent omgaat met de stakingen; hoe het privacybeleid ingevoerd gaat worden. Een kleine greep uit de punten die het afgelopen jaar in de GMR besproken en/of besloten zijn.  

Een manier om te verbinden en elkaar te leren kennen is door mensen samen te brengen en het gesprek aan te gaan. Om goed te weten wat er speelt in de MR-en op de scholen en wat zij van ons verwachten, hebben we 31 mei een avondbijeenkomst georganiseerd voor alle MR-en van Tangent. Hier werden de kennis en rechten van de MR met betrekking tot de schoolfinanciering uitgelegd door een deskundige van de AoB. Daarnaast werd uitleg gegeven over hoe het taakbeleid op een school ingevuld kan worden. Een avond waar veel informatie werd uitgewisseld en waar MR-en kennis maakten met elkaar en met de GMR.  

Naast deze verbinding met scholen hebben we ook verbinding gezocht met twee andere GMR-en uit de regio Tilburg: X-pect en Opmaat. Deze kennismaking leidde al snel tot een afspraak om meer samen te werken. Samenwerking bij de staking in december was het begin. Daarna ontstond een heel mooie samenwerking in het organiseren van de avond “Getting it right for every child” op 28 maart in het Willem II stadion.  

We hopen met de GMR komend jaar deze bestaande verbindingen te versterken en nóg eer nieuwe verbindingen aan te gaan.  

Gea Schaap 

Voorzitter GMR 
4600 460x150 header