willem jan
Aangenaam… Willem-Jan van Keulen. Ik ben de nieuwe directeur van De Wildschut. Ik woon in Tilburg met mijn twee dochters van 16 en 22 jaar oud. Mijn vrouw is onlangs overleden. Ze is zeven jaar ziek geweest. Ik lees graag, kijk graag films en ben een fanatiek hardloper. Ook ga ik iedere woensdagavond samen met mijn broer zeilen. Als we de haven van Geertruidenberg uit varen, voel ik de wind in mijn haren, ervaar ik de ruimte om mij heen en groeit een weldadige leegte in mijn hoofd.   
Ik heb gesolliciteerd naar de functie van directeur van De Wildschut, om  meerdere redenen maar vooral omdat de combinatie Wildschut & Prinsenbos een mooie is, de opdrachten die er zijn en ook omdat ik dichter bij huis kan werken.   

Het onderwijsvirus  

Ik heb elf jaar als leerkracht voor de klas gestaan. Daarna ben ik directeur geworden van een klein schooltje in de Bommelerwaard. Vervolgens kreeg ik de kans in Den Bosch een Integraal Kindcentrum te starten. Ik heb er zes jaar gewerkt en na die zes jaar had ik zoiets van: nu zijn we aan het borgen, ik moet ergens anders gaan bouwen. Dat is mijn vorige baan geworden. Ik gaf leiding aan een cluster van vijf scholen, groeide naar een bestuursfunctie toe. Maar op een gegeven moment ging ik me hardop afvragen: ‘Voor wie doe ik het eigenlijk?’  Toen heb ik bewust een stap opzij genomen, niet terug dus, in de richting van de praktijk.  

Het kind in beeld 

Van huis uit ben ik sterk pedagogisch ingesteld. Ik vind het mooiste in het onderwijs dat je een kind een veilige en geborgen situatie kunt bieden, waarbinnen het zichzelf kan overstijgen.  

  

Toekomstplannen 

De nieuwbouw van De Wildschut komt eraan: ergens in het laatste kwartaal van 2019 zitten we in een splinternieuw gebouw. Dat brengt veel werk met zich mee, uitdagend werk, waar  ik mijn tanden in kan zetten.  In het verlengde daarvan gaan we het volgend schooljaar een verandering in de organisatiestructuur doorvoeren: de verantwoordelijkheden komen meer op de werkvloer te liggen. Daar waar ze thuishoren. Dat betekent dat we gaan werken met een managementteam, waarbinnen een belangrijke plaats is weggelegd voor een onder- en een bovenbouwcoördinator.  Verder ben ik aan het onderzoeken of we op een andere manier met ICT om kunnen gaan, zodat we minder afhankelijk worden van de werkplek. In ons nieuwe gebouw krijgen we relatief kleine lokalen, dus we moeten de ruimte die we hebben effectief gaan gebruiken. Leerkrachten werken met kinderen in de klas, maar moeten ook in de gangen aan de slag kunnen. Of thuis kunnen inpluggen. Ook met betrekking tot Prinsenbosch komen er veranderingen. Het blijft een aparte locatie, maar met groeipotentie. Kinderen van andere AZC ’s die gaan sluiten maar ook starten met een nieuwkomersgroep behoort nu tot de mogelijkheden. 

Ik geloof in… 

iedere dag een moment waarop je terug kan kijken met het gevoel “dat is mijn geniet-moment”. Na alles wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, probeer ik van iedere dag iets moois te maken. En gun dat anderen ook.  Sta elke dag bewust stil bij een genietmoment. En koester die. 

  

Peter Vervloed