rennevoirt_gr_2.jpg

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Er zijn natuurlijk heel veel zaken waar ontevredenheid over kan ontstaan: het gevoel niet gehoord of gezien te worden, een verwachting die niet wordt waargemaakt, een tegenvallend resultaat. Meteen het ontevreden gevoel bespreekbaar maken met degene die erbij betrokken is meestal is de beste aanpak. Maar als de kwestie zich daarmee niet oplost, kan een derde partij uitkomst bieden. 

Heb je als medewerker of als ouder van een leerling van een Tangent-school een klacht, dan zijn er – afhankelijk van het niveau waarop het conflict zich afspeelt - veel mogelijkheden om een ‘bemiddelaar’ in te schakelen. Er is een uitgebreid scala: van een empathische collega tot aan de Landelijke Geschillencommissie. Alle mogelijkheden en opties zijn beschreven in de Klachtenregeling. Tangent heeft de bestaande regeling tegen het licht gehouden en geactualiseerd. 

Downloaden:
Klachtenregeling 2017_v3.0-notitie.pdf
Klachtenregeling 2017_formele regeling.pdf
Instemming GMR