de-kring_gr_1.jpg

Tangent heeft een notitie gemaakt over de regeling inzake het omgaan met het vermoeden van een misstand, de zogenaamde Klokkenluidersregeling PO.

Downloaden:
Toelichting Klokkenluidersregeling ('Omgaan met het vermoeden van een misstand') 
Regeling inzake het omgaan met vermoeden van een misstand.