den-bijstere-gr_2.jpg

Inspraak is bij Tangent geregeld via Medezeggenschapsraden. Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Daarnaast heeft de MR 'advies- en instemmingsrecht' over beleidsbeslissingen op schoolniveau.

Lees meer...

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...