regenboog_gr_1.jpg

Op 5 oktober werd er massaal gestaakt door het personeel van basisscholen. Tangent-leerkrachten gaven die dag ook geen les, maar gingen ófwel met een dubbeldeksbus naar het Zuiderpark in Den Haag, óf bogen zich in hun teams over het vraagstuk 'hoe kunnen we werkdruk verminderen?'. Maar eerst was er een gezamenlijke bijeenkomst in MFA De Symfonie in Tilburg-Noord. Daar werden de stakers opgewarmd door Gloria Maandag en Disco Koert. Gloria - vakleerkracht bewegingsonderwijs  voor De Regenboog en Stelaertshoeve - verzorgde een flitsende workout, extra dynamisch gemaakt door gele ballen: een bijdrage van Geotrade BV uit Vught.

Warming up

Femke Elesen werd winnaar van de 'wedstrijd': ideeën voor werkdrukvermindering. Haar oplossing en verder nog veel impressies van alle acties van de dag zijn te vinden in de speciale editie van iTango.  

foto ester in blokBij de aangekondigde lerarenstaking op 5 oktober 2017: een gedicht van Ester Naomi Perquin (Dichter des Vaderlands)

Voor alle geweldige leraren die we hebben in dit land. (En ook een beetje voor alle geweldige kinderen).

Op televisie zegt een meneer dat er niet zoveel geld is
voor meesters en juffen. En ik weet niet of hij liegt
maar hij kijkt wel een beetje vies, alsof hij
een bord vol beestjes leeg moet eten. 

Lees meer...

 

CodeRood 700

Kom om 9.30 uur naar Stelaertshoeve...
Het Stakingscomité nodigt iedereen van harte uit om mee te gaan naar Den Haag. De bussen staan klaar bij basisschool Stelaertshoeve. Iedereen die niet naar Den Haag gaat, maar op de eigen school de staakt, wordt ook van harte uitgenodigd voor het uitzwaaimoment. Er is koffie, thee en muziek! We vragen jullie om je spandoeken mee te nemen. 

Lees meer...

 

DvdL

Als juf of meester doe je er toe! Op de dag van de leraar vieren we dat. Dit keer willen we meer dan feesten. We moeten ons laten zien én horen.
Onze stem verheffen, omdat juffen en meesters in Nederland echt een beter salaris verdienen en minder werkdruk moeten ervaren. Daar is meer geld voor nodig. Meer geld én het samen anders organiseren, dat helpt ons allemaal: leerkrachten, directies en ondersteunend personeel. En daarmee leerlingen en ouders.
Dus laat je zien én horen op 5 oktober, en erna. Daag elkaar uit, leer van elkaar en reflecteer op wat je al hebt bereikt. Ook na 5 oktober! Schitter samen met je collega’s in dit mooie vak!

College van Bestuur:
Alina Kuiper, Toon Godefrooij.

logoDeKringDe Kring was jarig en dat moest gevierd worden! En vieren dat doen ze graag, daar op school.
Bij een bijzondere verjaardag kijk je ook nog graag even terug naar de geboorte van het feestvarken. Hoe ging dat zo’n 40 jaar geleden?
Lees meer...

Onderstaande tekst is afkomstig van de website POinActie.nl.

‘Het is vijf voor twaalf!’

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:

  • er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s;
  • het ziekteverzuim is hoog en groeit;
  • het lerarentekort groeit;
  • en de leerkrachten raken op!

Daarom eisen wij het volgende:
Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.
Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.

Hoe verder?
Samen met de vakbonden en werkgeversorganisaties vormen we de aankomende tijd één blok richting de politiek voor een regeerakkoord waarin de toekomst van goed onderwijs gewaarborgd is.
Wanneer deze doelen niet naar tevredenheid in het regeerakkoord opgenomen worden is voor PO in actie staken onvermijdelijk. Hierin verwachten wij de volledige steun van alle vakbonden en de PO-Raad: Het is namelijk vijf voor twaalf!

#POinactie

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE, UNTIL IT’S DONE.”
NELSON MANDELA
Ondersteunen? Lees op deze pagina meer over de actie en teken de petitie!

 

Op het intraIntranetnetdeel van de Tangent-website zijn antwoorden te vinden op vragen die medewerkers vaak aan de directeur van de school of aan HRM-medewerkers stellen. Voortaan zal de HRM-afdeling geen vragen meer behandelen waarvan de oplossing zelf gezocht kan worden. Lees meer

 

banner4431

In januari 2016 neemt Tangent - op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Tilburg - de opdracht aan om op de kortst mogelijk termijn onderwijs te starten voor 60 asielzoekerskinderen. Met veel inzet en inspanning wordt huisvesting geregeld en ingericht, leermiddelen worden aangeschaft. Een groep enthousiaste leerkrachten, speciaal hiervoor vrijgemaakt dan wel aangetrokken, start met het aanbieden van onderwijs aan de inmiddels tot 90 kinderen gegroeide groep.
De kinderen zijn blij, de leerprestaties zijn groot en de inburgering krijgt vorm. COA, de gemeente, de Onderwijsinspectie en andere betrokkenen worden intensief geïnformeerd door de leiding van KindRijk, zoals de nieuwe school genoemd is. De leerkrachten ontvangen bericht dat de groep kinderen een stabiele samenstelling zal houden en zeker niet eerder dan in het najaar, maar waarschijnlijker pas na januari, verplaatst zal worden. Maar zó zal het niet gaan. Lees meer…

De Raad van Toezicht van Stichting Tangent deelt mee dat mevrouw drs. Alina Kuiper benoemd is in de functie van Voorzitter College van Bestuur.
Mevrouw Kuiper heeft ruime bestuurlijke ervaring in relevante functies in veelal onderwijs-georiënteerde organisaties.
Zij zal haar werkzaamheden voor Tangent aanvangen per 1 augustus 2016.

Nieuwe-baanTangent vindt personele mobiliteit een groot goed. Gelukkig maar, want door de veelzijdige organisatie die Tangent is (met dorps- en stadsscholen, scholen met een tamelijk homogene populatie én scholen met zeer veel nationaliteiten, grote en kleine scholen, verschillende scholen: katholiek, protestant-christelijk, openbaar, Jenaplan) is het meer dan interessant om jezelf te verrijken met ervaring op uiteenlopende scholen. De nieuwe uitdaging levert voor alle partijen energie en inspiratie op.

Onlangs namen enkele schooldirecteuren die stap, en gingen aan de slag op een andere Tangent-school. Sinds de herfstvakantie is Christel Visschers (voorheen directeur van De Vlashof in Tilburg-Noord) directeur van basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot. René Los van de Tilburgse Prins Bernhardschool vertrok met ingang van 2016 naar Achthoeven in Udenhout. Op de Prins Bernhardschool is nu Emmy Hart waarnemend directeur. Raymond de Haan (voorheen Berkeloo) werkt sinds 4 januari 2016 op basisschool De Wildschut / Prinsenbos in Gilze. Guus Moolhuijsen (tot voor kort directeur van De Wildschut) is op datzelfde moment begonnen als directeur van Den Bijstere in Tilburg.
Per 1 juni verlaat Frank Storm basisschool De Kring in Rijen en gaat aan de slag als directeur van basisschool Stelaertshoeve. Hij vervangt daar Hans Coninx, die ervoor gekozen heeft om adjunct-directeur te worden op diezelfde school. Nieuw gezicht binnen Tangent is Gert Kooman, die als opvolger van Frank Storm directeur wordt van De Kring.

 

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...