den-bijstere-gr.jpg

HOERA! Op 10 december is de eerste paal in de grond geslagen. Hiermee is officieel de bouw van De Wildschut gestart! Iedereen heeft lang naar dit moment uitgekeken. Leerlingen, ouders en team zijn erg blij dat het nu eindelijk zo ver is! De komende maanden zal er hard gewerkt worden om de oplevering eind 2020 te kunnen realiseren.

 thumbnail Start bouw Wildschut

In de afgelopen weken waren de  basisscholen St. Caecilia uit Berkel-Enschot en De Wichelroede uit Udenhout in het nieuws.

Op St. Caecilia vertelde directeur Theo van Tilburg aan het Jeugdjournaal hoe ze herrie in de klas voorkomen. Op De Wichelroede kwam Omroep Tilburg langs om meer te weten te komen over het gemeentelijk energieproject. Je kunt het hier terug kijken.

Jeugdjournaal: Heb jij last van herrie in de klas

Filmpje Omroep Tilburg De Wichelroede

 

 

Vandaag start Marcel van den Hoven officieel als nieuwe voorzitter bij Tangent. ‘In de afgelopen weken heb ik onofficieel al voorzichtig kennis gemaakt met Tangent en ontmoette ik bevlogen, enthousiaste en betrokken Tangent medewerkers die vanuit hun expertise, professionaliteit of betrokkenheid allemaal graag hun schouders onder Tangent zetten.’  Marcel Van den Hoven was vier jaar algemeen directeur en het laatste half jaar voorzitter van college van bestuur bij SKOPOS, waar zeven Schijndelse basisscholen onder vallen. Daarnaast was hij 17 jaar gemeenteraadslid namens het CDA bij de gemeenteraad Tilburg. Bij zijn afscheid van de gemeenteraad werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. ‘Ik vind het heel fijn me om als geboren en getogen Tilburger in te kunnen zetten voor de kinderen uit Tilburg, Berkel-Enschot, Gilze en Rijen, Goirle en Udenhout op onze 16 scholen. De komende weken zal ik gebruiken om Tangent van binnen en van buiten nog beter te leren kennen. Ik zie dan ook uit naar de vele betekenisvolle ontmoetingen die ik de komende weken met Tangenters en partners mag en zal gaan hebben. Ik heb er ongelofelijk veel zin in om samen in vertrouwen vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid te werken aan groei en ontwikkeling van de kinderen die iedere dag aan onze zorg worden toevertrouwd.

 

 

Op de Open AZC dag van 28 september 2019 stonden de deuren van AZC-school Prinsenbos wijdopen. Wat leuk om te zien dat Prinsenbos ook dit jaar weer druk is bezocht. De Open AZC dag viel samen met nationale burendag. Mooi dat op deze dag veel omwonenden en mensen uit de regio zijn komen kijken op het asielzoekerscentrum en de school. Ook kwam de nieuwe bestuurder van Stichting Tangent (vanaf 1 oktober 2019), Marcel van den Hoven, kennismaken en een kijkje nemen. De Burgemeester van Gilze en Rijen, Jan Boelhouwer, kwam ook weer langs op onze school. Van alle belangstellenden hoorden we veel positieve geluiden voor het werk van het personeel van AZC-school Prinsenbos. 

Al met al was het een erg geslaagde dag! 

 

Tangent heeft diverse vacatures. Spreken we jou binnenkort?

 

Vandaag, 19 augustus, opende kindcentrum de Mortel voor het eerst haar deuren. Deze nieuwe school in Udenhout is voortgekomen uit een fusie tussen De Mussenacker en Achthoeven.

opening de mortel 
Op de Mortel begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat zij zelfbewust en reflecterend participeren in een steeds veranderende samenleving. Wij doen dit door hen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden.

Op De Mortel gaat het om:

  • Verbinding; Met elkaar in verbinding staan maakt je bewust van wie je bent, wat je voelt, wat je nodig hebt en hoe je dat kunt afstemmen op de ander. Op De Mortel voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken bij de gehele school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving en hebben daarbij aandacht voor welbevinden, respect en zorgzaamheid.   Leerlingen leren ook groepsoverstijgend samenwerken. Hierdoor leren zij de kwaliteiten van zichzelf en anderen kennen en bewust in te zetten en rekening te houden met onderlinge verschillen.  
  • Jezelf zijn; Bij ons mag je ontdekken wie je bent en wie je wil zijn. Ook leren we onze leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. We hebben vertrouwen in leerlingen, volgen hen met een open blik, met oprechte interesse en gaan uit van hun beste bedoelingen. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld.  De schoolomgeving is zodanig ingericht dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen.   
  • Ontwikkelen; Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij mogen zelf meedenken over hoe je het beste kunt leren. De leerkracht begeleidt, daagt uit en ondersteunt bij hun ontwikkeling. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen denken en handelen en ontwikkelen executieve functies, welke nodig zijn om activiteiten te kunnen plannen en aansturen. De leerkracht biedt ze basiskennis en vaardigheden aan waardoor zij zich nog beter ontwikkelen.

 

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn inzichtelijk via deze linkDe Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Per 1 oktober 2019 vindt er een bestuurswisseling plaats bij Stichting Tangent. De huidige voorzitter van het College van Bestuur Alina Kuiper zal het stokje overdragen aan Marcel van den Hoven.  
De Raad van Toezicht van Stichting Tangent en mevr. Alina Kuiper hebben in goed onderling overleg besloten dat Alina terugtreedt als voorzitter van het College van Bestuur en Stichting Tangent zal verlaten. Alina heeft de afgelopen  periode voor Tangent als voorzitter van het College van Bestuur een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Stichting Tangent. Wij bedanken Alina voor haar inzet en spreken onze waardering uit voor al hetgeen zij als voorzitter van het College van Bestuur voor Tangent heeft betekend.   
 
Per 1 oktober 2019 zal Marcel van den Hoven haar opvolgen als (eenhoofdig) voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Tangent. Deze benoeming ligt in het verlengde van de eerder binnen Tangent gemaakte keuze voor een eenhoofdig College van Bestuur. Marcel is op dit moment werkzaam als voorzitter College van Bestuur van de Stichting Skopos, een stichting voor primair onderwijs in Schijndel.  
Daarnaast zal dhr. Arco Prins, op dit moment werkzaam als interim lid College van Bestuur zijn werkzaamheden voorlopig voortzetten.  
 

 

 

Vanochtend (8 juni) zijn uit voorzorg in de Van Hessen Kasselstraat in Goirle bouwhekken geplaatst. Deze zijn geplaatst bij het gebouw waar basisschool de Kleine Akkers en Kinderopvang Human Kind gevestigd zijn. Er is geen direct gevaar en de school en de opvang kunnen dinsdag gewoon open.    

Stormschade 
De dakbedekking trekt aan de bovenkant van de muur waardoor scheurvorming in het bovenste deel van de muur ontstaat. Uit voorzorg zijn bouwhekken geplaatst en is het terrein afgeschermd.  De bouwhekken blijven staan totdat er een definitieve oplossing is gevonden.    

Straat blijft bereikbaar 
De straat is niet afgesloten. Alleen de stoep en de parkeervakken in de Van Hessen Kasselstraat ter hoogte van het gebouw zijn niet toegankelijk. De omleidingsroute die is ingesteld voor de Streetrace op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) blijft door de Van Hessen Kasselstraat.    

De ouders van de school en kinderopvang zijn via de directies geïnformeerd.

 

 

DSC08278

Op 20 december ondertekenden de bestuurders van Stichting Tangent en Stichting Opmaat en de voorzitters van de MR’en de intentieverklaring voor de fusie van de basisscholen Achthoeven en De Mussenacker. 

Vlak voor het einde van het schooljaar 2017/2018 werd de intentie om te fuseren uitgesproken en nu vlak voor het einde van het jaar 2018 maken we de uitspraak en intentie formeel. 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring zetten we immers de volgende stap op weg naar één nieuwe school. Beide onderwijskoepels en scholen hebben hierin veel vertrouwen.