kleine-akkers_gr_1.jpg

video-duurzame-energietrans

De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant.
Tangent participeert actief in de plannen en doet onder andere mee aan het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken. Via deze link is een inspirerend filmpje te zien waarin deelname van Tangent te zien is.

Meer informatie over de doelstelling, projecten en resultaten van MOED vindt u op www.duurzaammoed.nl