prins-bernhard-gr_2.jpg

De PO-Raad en de vakbonden hebben woensdag 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Het onderhandelaarsakkoord geeft uitvoering aan het Loonruimteakkoord, de Wet werk en zekerheid en het Sociaal akkoord. 

De hoofdpunten van het akkoord:

  • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
  • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
  • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
  • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
  • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

Bekijk het volledige onderhandelaarsakkoord en/of het gezamelijke persbericht van de PO-Raad en de vakbonden. Meer informatie op de website van de PO-Raad.

 

G

een nieuwe cao, wel afspraken voor primair onderwijs

Per 1 mei 2015 hebben de PO-Raad en de vakbonden afgesproken om op dit moment geen nieuwe cao af te sluiten. Partijen nemen extra tijd voor de onderhandelingen en streven naar een nieuwe cao per 1 juli 2016. Wel hebben de partijen enkele afspraken gemaakt over de nu ontstane situatie. 

Om nieuwe cao-afspraken goed te kunnen invoeren was de deadline op 1 mei gesteld. Dat is niet gelukt. Concreet betekent dit dat de huidige cao doorloopt en dat het overgangsrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt. Schoolbesturen kunnen  dus voor vervanging en tijdelijke contracten tot 1 juli 2016 de regels hanteren zoals die nu in de cao staan. Lees meer