regenboog_gr_2.jpg

banner4431

In januari 2016 neemt Tangent - op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Tilburg - de opdracht aan om op de kortst mogelijk termijn onderwijs te starten voor 60 asielzoekerskinderen. Met veel inzet en inspanning wordt huisvesting geregeld en ingericht, leermiddelen worden aangeschaft. Een groep enthousiaste leerkrachten, speciaal hiervoor vrijgemaakt dan wel aangetrokken, start met het aanbieden van onderwijs aan de inmiddels tot 90 kinderen gegroeide groep.
De kinderen zijn blij, de leerprestaties zijn groot en de inburgering krijgt vorm. COA, de gemeente, de Onderwijsinspectie en andere betrokkenen worden intensief geïnformeerd door de leiding van KindRijk, zoals de nieuwe school genoemd is. De leerkrachten ontvangen bericht dat de groep kinderen een stabiele samenstelling zal houden en zeker niet eerder dan in het najaar, maar waarschijnlijker pas na januari, verplaatst zal worden. Maar zó zal het niet gaan. Lees meer…