rennevoirt_gr_2.jpg

 

CodeRood 700

Kom om 9.30 uur naar Stelaertshoeve...
Het Stakingscomité nodigt iedereen van harte uit om mee te gaan naar Den Haag. De bussen staan klaar bij basisschool Stelaertshoeve. Iedereen die niet naar Den Haag gaat, maar op de eigen school de staakt, wordt ook van harte uitgenodigd voor het uitzwaaimoment. Er is koffie, thee en muziek! We vragen jullie om je spandoeken mee te nemen. 

Maak het onzichtbare werk zichtbaar... 

Wanneer je niet naar Den Haag gaat verwachten we dat je op je eigen school de stakingsdag invult. Naast het salaris is vooral de werkdruk de reden tot staken. Ons advies: ga aan de slag om de werkdruk aan te pakken en maak dit zichtbaar aan ouders en de politiek! Dus: wees actief op sociale media, hang posters op de ramen van je school, etc. Hou ons daarbij op de hoogte en mail naar info@tangent.nl. Gebruik #pocoderood en #tangentstaakt in je berichten op Social Media.

Een prijs voor het meest originele idee...
We zijn op zoek naar goede ideeën om de werkdruk op basisscholen aan te pakken. Daarom vragen we jullie als team na te denken wat daarin zou kunnen helpen. Mail je idee naar info@tangent.nl onder de vermelding van “aanpak werkdruk basisonderwijs”. Doe dit voor uiterlijk maandag 9 oktober 2017. Het meest originele idee wordt door het College van Bestuur beloond met een prijs.

Wat je verder moet weten... 
We stellen bussen ter beschikking voor de reis naar Den Haag; reiskosten voor trein of auto worden niet vergoed. 
Als je je aangemeld hebt voor de bus, krijg je per mail nadere info op welke wijze de busreis verloopt en wat je moet weten over de terugreis. 
Blijf je in Tilburg, Gilze Rijen of Goirle, dan verwachten we je op school. De vakbonden geven aan dat je op een stakingsdag thuis mag blijven. Maar: als werkgever betalen we deze dag door en we vinden dat we daar iets voor terug mogen verwachten. Duidelijk maken waarom je staakt, dus zichtbaar staken. Thuis zijn is niet zichtbaar voor de buitenwereld! 
Staken is een vrije keuze: werken mag ook. Overleg met je directeur over jouw werkzaamheden.

Wij ontmoeten jullie allen graag op 5 oktober a.s. om half 10 bij basisschool Stelaertshoeve, Eilenbergstraat 258 in Tilburg.

Namens het CvB Tangent en het Stakingscomité, 
Alina Kuiper.