lochtenbergh_gr_2.jpg

Stichting Tangent heeft haar huishoudboekje goed op orde. Stichting Tangent is het jaar 2017 geëindigd met €240.000. Deze positieve financiële afsluiting levert extra armslag op in 2018. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Jaarrekening 2017
Jaarverslag 2017