rennevoirt_gr_1.jpg

edukans-logo
Als kerstactie voor het schooljaar 2014/2015 doneert Tangent niet alleen geld aan Edukans, maar geeft ook twee leerkrachten de kans om werelddocent te worden.
Een Edukans-werelddocent gaat naar een ontwikkelingsland, waar wordt samengewerkt met lokale collega's. Zo draag je bij aan beter onderwijs voor kansarme kinderen. Tegelijk doe je een onvergetelijke ervaring op en verbeter je competenties.

Edukans Werelddocent is een internationaliserings programma voor onderwijsprofessionals in Nederland. Je gaat naar een ontwikkelingsland en ontdekt alle ins en outs van het lokale onderwijs. Het doel is om zowel het onderwijs in ontwikkelingslanden als in Nederland te verrijken. De kwaliteit van het onderwijs in de ontwikkelingslanden neemt toe terwijl het onderwijs in Nederland internationaliseert.

Het internationaliserings programma is voor alle Nederlandse onderwijsprofessionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De docenten uit de ontwikkelingslanden bepalen de thema's waar ze samen met de Nederlandse collega's aan willen werken. De vraag van de lokale school is doorslaggevend bij het selecteren van de juiste Werelddocenten. Er moet een goede match zijn tussen de Nederlandse en de lokale onderwijsprofessional. De ideale Werelddocent is flexibel, heeft coachende kwaliteiten en is communicatief en intercultureel sterk.

Het mes snijdt aan twee kanten. Je geeft les aan collega's. Tegelijk werk je aan je eigen competenties. Die kun je straks inzetten in Nederland. Samenwerken, reflecteren, pedagogische en didactische ontwikkeling, omgaan met verschillen. Kortom: een confrontatie met jezelf én een heel nieuwe kennismaking met je vak. 
Het doel van een Werelddocent is het inspireren en motiveren van de deelnemende collega's uit het onderwijs in de ontwikkelingslanden; ideeën voor verandering en verbetering van het lokale onderwijs samen met collega's ter plaatse bekijken en tot uitvoering brengen met concrete (meerjaren) plannen

Voor goed onderwijs heb je goede docenten nodig. Dit geldt voor over de hele wereld. Als Edukans Werelddocent werk je samen met lokale onderwijsprofessionals in een ontwikkelingsland aan jullie competenties. Je werkt samen aan ideeën voor verandering en verbetering van het lokale onderwijs. Zo leren zij van jou en jij leert van hun.

Edukans verlangt een extra tegenprestatie. Als Edukans Werelddocent zet je jouw eigen actie op in Nederland, met een opbrengst van minimaal 1000 euro. Het kan van alles zijn: van sponsorloop tot inzamelingsactie in de kerk of een bazaar op school. Hiervoor krijg je ondersteuning via een persoonlijke actiewebsite (www.inactievooredukans.nl). De opbrengst gaat naar het programma Werelddocent in het land waar je naar toe gaat. Met jouw bijdrage worden de collega's in het gastland in staat gesteld het programma gedurende drie jaar te volgen. Met het geld kan de verbetering van onderwijs worden gegarandeerd.

Er zijn meerdere vertrekmomenten door het jaar.Voordat je vertrekt woon je een aantal trainingsdagen bij. Meer informatie over  is te vinden op de Edukans-website.

Terug naar de vorige pagina