grootberkeloo_gr_1.jpg

Per 1 oktober 2019 vindt er een bestuurswisseling plaats bij Stichting Tangent. De huidige voorzitter van het College van Bestuur Alina Kuiper zal het stokje overdragen aan Marcel van den Hoven.  
De Raad van Toezicht van Stichting Tangent en mevr. Alina Kuiper hebben in goed onderling overleg besloten dat Alina terugtreedt als voorzitter van het College van Bestuur en Stichting Tangent zal verlaten. Alina heeft de afgelopen  periode voor Tangent als voorzitter van het College van Bestuur een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Stichting Tangent. Wij bedanken Alina voor haar inzet en spreken onze waardering uit voor al hetgeen zij als voorzitter van het College van Bestuur voor Tangent heeft betekend.   
 
Per 1 oktober 2019 zal Marcel van den Hoven haar opvolgen als (eenhoofdig) voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Tangent. Deze benoeming ligt in het verlengde van de eerder binnen Tangent gemaakte keuze voor een eenhoofdig College van Bestuur. Marcel is op dit moment werkzaam als voorzitter College van Bestuur van de Stichting Skopos, een stichting voor primair onderwijs in Schijndel.  
Daarnaast zal dhr. Arco Prins, op dit moment werkzaam als interim lid College van Bestuur zijn werkzaamheden voorlopig voortzetten.