hazennest_gr_2.jpg

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn inzichtelijk via deze linkDe Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.