wichelroede_heeswijkstraat_gr_1.jpg

logoDeKringDe Kring was jarig en dat moest gevierd worden! En vieren dat doen ze graag, daar op school.
Bij een bijzondere verjaardag kijk je ook nog graag even terug naar de geboorte van het feestvarken. Hoe ging dat zo’n 40 jaar geleden?
Lees meer...

Onderstaande tekst is afkomstig van de website POinActie.nl.

‘Het is vijf voor twaalf!’

Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:

  • er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s;
  • het ziekteverzuim is hoog en groeit;
  • het lerarentekort groeit;
  • en de leerkrachten raken op!

Daarom eisen wij het volgende:
Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.
Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.

Hoe verder?
Samen met de vakbonden en werkgeversorganisaties vormen we de aankomende tijd één blok richting de politiek voor een regeerakkoord waarin de toekomst van goed onderwijs gewaarborgd is.
Wanneer deze doelen niet naar tevredenheid in het regeerakkoord opgenomen worden is voor PO in actie staken onvermijdelijk. Hierin verwachten wij de volledige steun van alle vakbonden en de PO-Raad: Het is namelijk vijf voor twaalf!

#POinactie

“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE, UNTIL IT’S DONE.”
NELSON MANDELA
Ondersteunen? Lees op deze pagina meer over de actie en teken de petitie!

 

Op het intraIntranetnetdeel van de Tangent-website zijn antwoorden te vinden op vragen die medewerkers vaak aan de directeur van de school of aan HRM-medewerkers stellen. Voortaan zal de HRM-afdeling geen vragen meer behandelen waarvan de oplossing zelf gezocht kan worden. Lees meer

 

banner4431

In januari 2016 neemt Tangent - op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Tilburg - de opdracht aan om op de kortst mogelijk termijn onderwijs te starten voor 60 asielzoekerskinderen. Met veel inzet en inspanning wordt huisvesting geregeld en ingericht, leermiddelen worden aangeschaft. Een groep enthousiaste leerkrachten, speciaal hiervoor vrijgemaakt dan wel aangetrokken, start met het aanbieden van onderwijs aan de inmiddels tot 90 kinderen gegroeide groep.
De kinderen zijn blij, de leerprestaties zijn groot en de inburgering krijgt vorm. COA, de gemeente, de Onderwijsinspectie en andere betrokkenen worden intensief geïnformeerd door de leiding van KindRijk, zoals de nieuwe school genoemd is. De leerkrachten ontvangen bericht dat de groep kinderen een stabiele samenstelling zal houden en zeker niet eerder dan in het najaar, maar waarschijnlijker pas na januari, verplaatst zal worden. Maar zó zal het niet gaan. Lees meer…

De Raad van Toezicht van Stichting Tangent deelt mee dat mevrouw drs. Alina Kuiper benoemd is in de functie van Voorzitter College van Bestuur.
Mevrouw Kuiper heeft ruime bestuurlijke ervaring in relevante functies in veelal onderwijs-georiënteerde organisaties.
Zij zal haar werkzaamheden voor Tangent aanvangen per 1 augustus 2016.

Nieuwe-baanTangent vindt personele mobiliteit een groot goed. Gelukkig maar, want door de veelzijdige organisatie die Tangent is (met dorps- en stadsscholen, scholen met een tamelijk homogene populatie én scholen met zeer veel nationaliteiten, grote en kleine scholen, verschillende scholen: katholiek, protestant-christelijk, openbaar, Jenaplan) is het meer dan interessant om jezelf te verrijken met ervaring op uiteenlopende scholen. De nieuwe uitdaging levert voor alle partijen energie en inspiratie op.

Onlangs namen enkele schooldirecteuren die stap, en gingen aan de slag op een andere Tangent-school. Sinds de herfstvakantie is Christel Visschers (voorheen directeur van De Vlashof in Tilburg-Noord) directeur van basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot. René Los van de Tilburgse Prins Bernhardschool vertrok met ingang van 2016 naar Achthoeven in Udenhout. Op de Prins Bernhardschool is nu Emmy Hart waarnemend directeur. Raymond de Haan (voorheen Berkeloo) werkt sinds 4 januari 2016 op basisschool De Wildschut / Prinsenbos in Gilze. Guus Moolhuijsen (tot voor kort directeur van De Wildschut) is op datzelfde moment begonnen als directeur van Den Bijstere in Tilburg.
Per 1 juni verlaat Frank Storm basisschool De Kring in Rijen en gaat aan de slag als directeur van basisschool Stelaertshoeve. Hij vervangt daar Hans Coninx, die ervoor gekozen heeft om adjunct-directeur te worden op diezelfde school. Nieuw gezicht binnen Tangent is Gert Kooman, die als opvolger van Frank Storm directeur wordt van De Kring.

 

De PO-Raad en de vakbonden hebben woensdag 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. Het onderhandelaarsakkoord geeft uitvoering aan het Loonruimteakkoord, de Wet werk en zekerheid en het Sociaal akkoord. 

De hoofdpunten van het akkoord:

  • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd.
  • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
  • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro;
  • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de  Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
  • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

Bekijk het volledige onderhandelaarsakkoord en/of het gezamelijke persbericht van de PO-Raad en de vakbonden. Meer informatie op de website van de PO-Raad.

 

G

een nieuwe cao, wel afspraken voor primair onderwijs

Per 1 mei 2015 hebben de PO-Raad en de vakbonden afgesproken om op dit moment geen nieuwe cao af te sluiten. Partijen nemen extra tijd voor de onderhandelingen en streven naar een nieuwe cao per 1 juli 2016. Wel hebben de partijen enkele afspraken gemaakt over de nu ontstane situatie. 

Om nieuwe cao-afspraken goed te kunnen invoeren was de deadline op 1 mei gesteld. Dat is niet gelukt. Concreet betekent dit dat de huidige cao doorloopt en dat het overgangsrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt. Schoolbesturen kunnen  dus voor vervanging en tijdelijke contracten tot 1 juli 2016 de regels hanteren zoals die nu in de cao staan. Lees meer

video-duurzame-energietrans

De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant.
Tangent participeert actief in de plannen en doet onder andere mee aan het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken. Via deze link is een inspirerend filmpje te zien waarin deelname van Tangent te zien is.

Meer informatie over de doelstelling, projecten en resultaten van MOED vindt u op www.duurzaammoed.nl

poster Edukans

Tijdens de kerstviering werd een actie-thema bekendgemaakt: Tangent steunt Edukans. Niet alleen is een percentage van het kerstpakket-budget overgemaakt naar Edukans, maar ook krijgen twee leerkrachten de kans om 'Werelddocent' te worden. Dat Edukans de gift op prijs stelt blijkt uit de poster die recent aan ons gestuurd werd.
Het initiatief om Tangent-leerkrachten de gelegenheid te bieden om als wereld-docent naar een ontwikkelingsland te reizen werd door Tangent-leerkrachten erg gewaardeerd. Het CvB ontving enthousiaste brieven van zeer gemotiveerde collega's die erg graag op reis wilden. Door een commissie zijn twee 'winnaars' aangewezen. Sietske van der Wegen van Rennevoirt en Martine Geertse van Stelaertshoeve zijn de gelukkigen. Zij hebben inmiddels samen besloten niet naar India (het Edukans-actieland van deze kerst) te gaan, maar in de zomer af te reizen naar Kenia.

Tangent-gaat-verhuizenEind februari verhuist het stafbureau van Tangent naar een kantoorgebouw op bedrijventerrein 't Laar in Tilburg.
Het nieuwe adres is J. Asselbergsweg 80, 5026 RR Tilburg. Het telefoonnummer blijft 013 522 92 50, het postbusnummer vervalt.

Op de verhuisdagen 26 en 27 februari zijn we niet bereikbaar, de dagen daarvoor is de bereikbaarheid beperkt. Vanaf 2 maart werken we vanaf de nieuwe locatie.