wichelroede_goudsbloem_gr_2.jpg

Door gemeentelijke herindelingen en richtlijnen van het ministerie van OC&W is er in de jaren '90 heel wat veranderd voor schoolbesturen. Er vond schaalvergroting plaats, besturen kregen meer autonomie en de verantwoordelijkheid werd groter. Op 27 november 1997 ontstond Tangent, een schoolbestuur met een nieuwe naam, maar met een rijke geschiedenis.

Scholen
Voor de besturen van de Stichtingen R.K. Scholen Tilburg-Noord, Katholiek Onderwijs Berkel-Enschot en Katholiek Onderwijs Udenhout was het streven naar bestuurlijke schaalvergroting aanleiding om de krachten te bundelen. Zo ontstond 'Tangent, stichting voor katholiek onderwijs'. 
Er waren negen basisscholen van het eerste uur: d'n Hazennest, Stelaertshoeve, De Vlashof, De Lochtenbergh en De Regenboog uit Tilburg-Noord, Berkeloo en St. Caecilia uit Berkel-Enschot, Achthoeven en De Wichelroede uit Udenhout. In 2000 volgde er een uitbreiding met scholen uit Tilburg Oud-Noord: de basisscholen Den Bijstere, De Spechtenborgh en Hoefstraat. De laatste twee fuseerden kort daarna en gingen verder onder de naam De Cocon.
In 2003 werd Jenaplanbasisschool Rennevoirt uit Berkel-Enschot toegevoegd, in 2004 gevolgd door protestants-christelijke school Prins Bernhard uit Tilburg en Jenaplanbasisschool De Kleine Akkers uit Goirle. 
Omdat de toevoeging 'stichting voor katholiek onderwijs' inmiddels niet meer van toepassing was, zijn in 2005 de statuten van de stichting gewijzigd. De nieuwe naam werd: 'Stichting Tangent, palet van basisscholen voor katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs'. Toch was dat nog niet het einde van de uitbreidingen: in 2008 sloot Jenaplanbasisschool De Kring uit Rijen aan. De zestiende school maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van de Stichting: openbare basisschool De Wildschut uit Gilze. Deze school heeft een bijzondere dislocatie: asielzoekersschool Prinsenbos in het buitengebied van Gilze op het terrein van COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). 
In het voorjaar van 2016 heeft Tangent in verband met grote instroom van asielzoekers in Tilburg voor beperkte duur een nieuwe school ingericht. Deze school heet 'KindRijk' en is verdeeld over twee locaties. Deze tijdelijke school is bij de start van het schooljaar 2016-2017 weer gesloten.

Peuterspeelzalen
Sinds 1 januari 2019 vallen er geen peuterspeelzalen meer onder Tangent. Zij hebben er wel altijd bij gehoord.
In 2004 is de Stichting Peuterspeelzalen Tangent opgericht, aanvankelijk voor peuterspeelzaal Kookelikoo. Op 1 januari 2007 sloot 't Hummeltje aan. Deze peuterspeelzaal werd in 2008 gesloten in verband met vergrijzing van de Udenhoutse wijk waarin 't Hummeltje gevestigd was. Sinds 1 januari 2009 maakt Olleke Bolleke deel uit van de Stichting, gevolgd door peuterspeelzaal Duimelotje (beiden Udenhout). Kookelikoo is op 1 januari 2014 overgedragen aan kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld.
In 2016 gaat een nieuwe trend de twee overgebleven 'klassieke' peuterspeelzalen parten spelen. Scholen en voorzieningen worden omgevormd tot IKC's: Integrale KindCentra. Een IKC is een plek in de wijk waar zoveel mogelijk voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij elkaar komen: basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Maar ook: sportactiviteiten, muziekverenigingen en nog veel meer. Het levert veel voordelen op: alles onder één dak maakt brengen en halen veel gemakkelijker. De instellingen kunnen hun zorg op elkaar afstemmen. Eén visie op ontwikkelen, één plan.
In januari 2017 wordt het eerste IKC van Udenhout geopend in de twee vestigingen van basisschool De Wichelroede. Kinderopvang Humanitas gaat vanuit de onderbouwlocatie van De Wichelroede opvang verzorgen, Duimelotje maakt hier deel van uit en is niet langer een zelfstandige peuterspeelzaal van Tangent. Medio 2018 is de intentie uitgesproken om de basischolen Achthoeven (Tangent-school) en De Mussenacker (Opmaat-school) te laten fuseren per 1 augustus 2019. Per 1 januari 2019 is Ollekebolleke (gelegen tussen beide scholen) overgedragen aan Humanitas.


Kleurrijk palet
In 2009 is de organisatiestructuur gewijzigd: sindsdien heeft Tangent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Stichting Peuterspeelzalen Tangent is opgegaan in de huidige organisatie 'Stichting Tangent, palet van basisscholen en peuterspeelzalen'. Een veelzijdig, kleurrijk palet is het inmiddels geworden want door aanwezigheid van jenaplanscholen, een protestant-christelijke school en een openbare school zijn bijna alle denominaties vertegenwoordigd binnen één schoolbestuur, wat in Nederland vrij uitzonderlijk is.