achthoeven_gr_1.jpg

De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Tangent is in handen van het College van Bestuur (CvB). Toezicht wordt gehouden door de vijf personen tellende Raad van Toezicht (RvT).

Het CvB is werkgever van de personeelsleden van Tangent.
De RvT controleert het handelen van het CvB en staat het CvB gevraagd en ongevraagd terzijde. De RvT is werkgever van het CvB.
De directeuren van de Tangent-scholen zijn integraal schoolleider. Op organisatieniveau nemen zij deel aan het directeurenberaad. Op het bestuursbureau van Tangent werken beleidsmedewerkers voor de gehele organisatie op het gebied van HRM, ICT, Onderwijs en kwaliteitszorg, financiƫn en communicatie.

Jaarverslag & Jaarrekening

2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019

2018
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018


College van Bestuur
 

Marcel van den Hoven
Voorzitter College van Bestuur
marcel.vandenhoven@tangent.nl


Raad van Toezicht

 • Dhr. M. Staats (voorzitter)
  Organisatieontwikkeling, HRM
 • Dhr. P. Hellings
  Financiƫn & Facility
 • Mw. B. Lindemann
  Onderwijs
 • Mw. B. Rombouts
  Organisatiekunde
 • Mevr. J. van den Bosch
  HRM, Juridisch