den-bijstere-gr.jpg

De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor Tangent is in handen van het College van Bestuur. Toezicht wordt gehouden door de vijf personen tellende Raad van Toezicht.

Het CvB is werkgever van de personeelsleden van Tangent.
De Raad van Toezicht controleert het handelen van het CvB en staat het CvB gevraagd en ongevraagd terzijde. De RvT is werkgever van het CvB.
De directeuren van de Tangent-scholen zijn integraal schoolleider. Op organisatieniveau nemen zij deel aan het directeurenberaad.

Downloaden
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

Terug naar pagina 'Organisatie'

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...