grootberkeloo_gr_2.jpg

Hier is informatie te vinden over onderwerpen die voor ouders van leerlingen van Tangent-scholen van belang is. Het betreft bijvoorbeeld het standpunt van de organisatie omtrent medische handelingen.