wichelroede_heeswijkstraat_gr_1.jpg

Het College van Bestuur van Stichting Tangent heeft, met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet Passend onderwijs en met een positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting, een regeling Toelating leerlingen voor het primair onderwijs vastgesteld.

Hier zijn de bestanden zijn te downloaden:

Notitie toelatingsbeleid (pdf, 108kb)
Toelatingsregeling bijlage 1 (pdf, 499 kb)
Invoeringsaspecten Toelatingsbeleid op schoolniveau, bijlage 2 (pdf,356 kb)
Toelatingsbeleid puntensysteem, bijlage 3 (pdf, 348 kb)