vlashof_gr_1.jpg

Onze missie: op onze scholen en peuterspeelzalen begeleiden we kinderen van 2-12 jaar in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving. Dat doen we in inspirerende en uitdagende leeromgevingen en met gedreven vakmensen. Dat doen we in samenwerking met partners in de stad en de wijken waar onze scholen gevestigd zijn.

Onze visie: in 2019 zijn onze scholen professionele leer-gemeenschappen, waar kinderen en medewerkers, samen met ouders/verzorgers, werken aan hun ontwikkeling. Onze leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weerspiegelen wat er leeft en verandert in de samenleving. We maken het leren betekenisvol door een toekomstbestendig onderwijsaanbod en door voortdurend verbinding te zoeken tussen ‘wie jij bent en wat je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen’.

KERNKWALITEITEN

Van en met elkaar leren  Als professionals in het onderwijs zijn we een lichtend voorbeeld voor kinderen. Dat zijn we verplicht. We verstaan ons vak en zorgen ervoor dat leerlingen verder kunnen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past.
Reflecteren  Ons leren krijgt vorm doordat we terugkijken op wat we gedaan hebben, toetsen wat er beter kan en nadenken over nieuwe keuzes. We vragen feedback en zoeken de dialoog met onze kinderen, collega's, ouders en samenwerkingspartners.


KERNWAARDEN

Om onze kernopdracht te vervullen, maken we waardengedreven keuzes. Die keuzes zijn tastbaar in de manier waarop we onze organisatie inrichten en hoe we ons verhouden tot leerlingen, personeel en partners.
Eigenaarschap is belangrijk: we spreken elkaar aan op wat we hebben afgesproken. We geven vertrouwen geven en ruimte voor ontwikkeling En we geloven dat we door zelfsturing verder komen.
Wij bieden ruimte om eigen afwegingen te maken, stimuleren dat kinderen en professionals eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.
Verder is verbinding voor ons een belangrijk onderwerp: we stemmen op elkaar af en tonen oprechte interesse. We gaan op zoek naar wat ons samen sterker maakt en we bouwen met elkaar en met partners aan een kansrijke toekomst voor kinderen. In alles wat we doen, zoeken we de verbinding met respect voor eigenheid. Zo bouwen we samen aan het fundament voor de toekomst van onze leerlingen.

Een samenvatting van het strategisch beleidsplan 2016-2020 is hier te downloaden. 

 

Hier is de volledige versie van het strategisch beleidsplan te downloaden.

SBP vz 700

 

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...