de-kring_gr_1.jpg

KERNKWALITEITEN
Van en met elkaar leren  Als professionals in het onderwijs zijn we een lichtend voorbeeld voor kinderen. Dat zijn we verplicht. We verstaan ons vak en zorgen ervoor dat leerlingen verder kunnen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past. 

Reflecteren  Ons leren krijgt vorm doordat we terugkijken op wat we gedaan hebben, toetsen wat er beter kan en nadenken over nieuwe keuzes. We vragen feedback en zoeken de dialoog met onze kinderen, collega's, ouders en samenwerkingspartners.


KERNWAARDEN
Om onze kernopdracht te vervullen, maken we waardengedreven keuzes. Die keuzes zijn tastbaar in de manier waarop we onze organisatie inrichten en hoe we ons verhouden tot leerlingen, personeel en partners. 

Eigenaarschap is belangrijk: we spreken elkaar aan op wat we hebben afgesproken. We geven vertrouwen geven en ruimte voor ontwikkeling En we geloven dat we door zelfsturing verder komen.
Wij bieden ruimte om eigen afwegingen te maken, stimuleren dat kinderen en professionals eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.
Verder is verbinding voor ons een belangrijk onderwerp: we stemmen op elkaar af en tonen oprechte interesse. We gaan op zoek naar wat ons samen sterker maakt en we bouwen met elkaar en met partners aan een kansrijke toekomst voor kinderen. In alles wat we doen, zoeken we de verbinding met respect voor eigenheid. Zo bouwen we samen aan het fundament voor de toekomst van onze leerlingen.