wichelroede_goudsbloem_gr_2.jpg

Onze missie:
We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar
verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving.

Onze visie:
Onze locaties zijn leergemeenschappen waarin we als experts samenwerken aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Onze leergemeenschappen zijn inspirerende omgevingen, die weerspiegelen wat er leeft en verandert in de samenleving.
We maken ontwikkelen betekenisvol door een toekomstbestendig aanbod. We zoeken voortdurend verbinding tussen ‘wie je bent en wat je kunt’ en ‘wat we samen tot stand kunnen brengen’.