vlashof_gr_1.jpg

Opleiden in school

Het stagetraject voor leerkrachten in opleiding heet binnen Tangent ‘Opleiden in school’. Voor dit doel wordt nauw samengewerkt met de Tilburgse Fontys-Pabo en Avans-Pabo Breda.

Begeleiding
Er zijn goede afspraken gemaakt over de begeleiding van studenten. Dat levert voordelen op voor alle betrokkenen: de Pabo is verzekerd van voldoende stageplaatsen voor haar studenten en Tangent houdt van zeer nabij de vinger aan de pols in de ontwikkeling van toekomstige leraren.
Studenten die voldoen aan de criteria zijn verzekerd van stageplaatsen gedurende hun studie en worden met voorrang behandeld bij vacatures binnen onze organisatie.

Aansturing
Om het ‘Opleiden in School’-traject te begeleiden, heeft Tangent een coördinator aangesteld. Deze coördinator stuurt de Algemeen Praktijk Begeleiders (voor de Fontys-stagiairs) en de Stagecoaches (voor de Avans-stagiairs) aan, die de studenten op hun eigen school begeleiden.

Lees meer...

Contact

J. Asselbergsweg 80
5026 RR  Tilburg

T: 013 522 92 50
E: info@tangent.nl

Lees meer...