grootberkeloo_gr_2.jpg

Als HR Beleidsadviseur ben je de expert als het gaat om strategische en beleidsmatige zaken, op HR-gebied in relatie tot onderwijs en organisatie. De focus zal liggen op het strategische en beleidsmatige niveau. Je bouwt aan een passend HR-beleid en de implementatie, evaluatie en bijstelling daarvan. Daar het een klein team betreft ben je bereid en in staat om voldoende ondersteuning te bieden aan directeuren en waar nodig hand- en spandiensten te verlenen op het bestuursbureau. 
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor personeelsbegeleiding en beheer op hun eigen school en zij adviseren graag vroegtijdig over de richting die het HRM-beleid in gaat. Het betreft een uitdagende functie waarbij je continu in gesprek bent met zowel het bestuur als met de directies; samen werk je aan eigenaarschap, verbinding en inspiratie. Het bevorderen van leiderschap en verdergaande professionalisering vraagt een HR Beleidsadviseur, die naast vakbekwaam ook creatief is en een ‘out of the box’ aanpak durft in te brengen.

De volledige vacature lees je hier.