vlashof_gr_1.jpg

Ervaar jij het belang van een doorgaande ontwikkellijn van kinderen en de ketensamenwerking die dat vraagt?
Kun jij maatschappelijke ontwikkelingen makkelijk vertalen naar basisonderwijs binnen Tangent?
Kun jij collega’s enthousiasmeren om buiten gebaande paden te denken en te handelen?
Als strategisch beleidsadviseur werk je nauw samen met de medewerker Onderwijs & Kwaliteit (hiervoor loopt eveneens een sollicitatieprocedure). Deze ondersteunt jou als directe collega bij de invoering en uitvoering van het onderwijs- en onderwijskwaliteitsbeleid. Daarnaast vormen zestien schooldirecteuren en tien medewerkers op het bestuursbureau je directe collega’s. Samenwerkingspartners vind je in de stad en de regio, variërend van onderwijs- en kwaliteitsadviseurs, ambtenaren, bestuurders en andere stakeholders.

Lees hier de volledige vacature