st_caecilia_gr_2.jpg

Basisschool D'n Hazennest zoekt:

Een Leraar voor onze groep 6A

 • Met ingang van : 1 augustus 2019
 • Soort vacature : Fulltime WTF 1,0000
 • Dienstverband : Tijdelijk, met uitzicht op vast
 • Salarisschaal : Schaal L10 Omschrijving

Ben jij daadkrachtig, wil je ieder kind zien  en ben je in het bezit van een enthousiaste, open houding ? Solliciteer dan naar de functie van leerkracht voor groep 6A op onze school!
Wij staan voor het bieden van een veilig en respectvol leef- en leerklimaat, waar kinderen en medewerkers, samen met ouders/verzorgers, werken aan ontwikkeling van het kind.  Rust, duidelijkheid en structuur spelen hierbij een grote rol. Ons onderwijs heeft tot doel kinderen op te voeden tot zelfstandige en kritische volwassenen, die hen in staat stelt problemen te onderzoeken en te komen tot oplossingen. Belangrijke kernwaarden hierbij vinden wij het leren van en met elkaar (samen) en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen groei (ik). Samengevat komt het team van basisschool d’n Hazennest tot: ‘veilig samen spelen ontdekken leren’.
De kernwaarden zijn die opvattingen die centraal staan in het dagelijks handelen; het werken met de kinderen, de omgang met elkaar en de ouders.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid
 • Samen werken, samen leren
 • Eigenaarschap 

Het is het belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Dit geldt ook voor ons personeel. Wil je uitzoeken of onze school bij jou past?
 
We zoeken een leraar die:

 • hardop denkt, fouten durft te maken en van die fouten leert
 • oog heeft voor het (welbevinden van) kind en omgaat met verschillen
 • constructief meebouwt aan een professioneel team; 
 • met ouders, kinderen en collega’s goed kan communiceren; 
 • van en met elkaar wil leren en samenwerken belangrijk vindt
 • structuur belangrijk vindt, maar ook flexibel is (zelf)reflectief is en leermomenten herkent

Omschrijving van de school: 

Basisschool d’n Hazennest is gevestigd in Tilburg Noord. Onze kinderen en ouders vormen een mooie afspiegeling van onze wijk. We zijn er trots op dat we een multiculturele school zijn in een multiculturele wijk. Ons toekomstbeeld: We zijn samen op weg naar doelgericht onderwijs naar behoefte van het kind in een rijke leeromgeving. Kind is medevormgever van zijn/haar leerproces binnen onze kernwaarden.  We zien ouders als belangrijke partners in de ontwikkeling van het kind. 
 
We werken met Snappet voor rekenonderwijs, waarbij we onze lessen bouwen volgens het DImodel en stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen. Wij richten ons onderwijs al enige jaren onder andere in met behulp van coöperatief leren en we werken dit jaar in clusters met mogelijkheden voor extra ondersteuning.
 
 
Procedure:
De vacatures worden zowel intern als extern uitgezet. De uiterste reactiedatum is maandag 17 juni 2019. De gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni  2018. Je kunt je sollicitatie digitaal versturen naar huub.vanhal@tangent.nl  én pz@tangent.nl
 
Meer informatie? Ben je nieuwsgierig geworden naar de school en de vacature maar heb je nog vragen?  Neem dan gerust contact op met Huub van Hal, directeur, via tel.nr. 013 – 547 00 16 of 06 – 127 02 008. Meer informatie over onze school is te vinden op de website van onze school: www.hazennest.nl