regenboog_gr_2.jpg

Wil jij aan de slag voor het beste onderwijs voor onze leerlingen?
Zoek je een toffe afstudeerstage in de richting van HR?
Wil je jezelf ontwikkelen in de rol van HR Adviseur?

Binnen het nieuw gevormde HR team van Stichting Tangent mag je onderzoek doen naar bijv. het ziekteverzuim, het gebruik en de inzet van workflows om de administratieve HR-processen te verbeteren, ons werkgeversmerk of de inrichting van de vervangerspool en het binden en boeien met deze doelgroep van ons personeelsbestand. Of hoe de employee journey van stagiair tot excellent leerkracht binnen Tangent wordt ervaren! Zo maar een greep uit de onderwerpen die met smacht wachten op nader onderzoek en waar jij je tanden in mag zetten! Je loopt en werkt min. twee dagen per week mee op onze HR afdeling, de andere dagen werk je aan je onderzoek en opdrachten voor school.

Lees hier de volledige vacature

Ervaar jij het belang van een doorgaande ontwikkellijn van kinderen en de ketensamenwerking die dat vraagt?
Kun jij maatschappelijke ontwikkelingen makkelijk vertalen naar basisonderwijs binnen Tangent?
Kun jij collega’s enthousiasmeren om buiten gebaande paden te denken en te handelen?
Als strategisch beleidsadviseur werk je nauw samen met de medewerker Onderwijs & Kwaliteit (hiervoor loopt eveneens een sollicitatieprocedure). Deze ondersteunt jou als directe collega bij de invoering en uitvoering van het onderwijs- en onderwijskwaliteitsbeleid. Daarnaast vormen zestien schooldirecteuren en tien medewerkers op het bestuursbureau je directe collega’s. Samenwerkingspartners vind je in de stad en de regio, variërend van onderwijs- en kwaliteitsadviseurs, ambtenaren, bestuurders en andere stakeholders.

Lees hier de volledige vacature
 

Wil jij aan de slag voor het beste onderwijs voor onze leerlingen?
Wil jij werkelijk van betekenis zijn voor onze directeuren en hun teams?
Is samenwerken aan onderwijskwaliteitszorg jouw passie?

Als medewerker Onderwijs & Kwaliteit werk je samen met 10 collega’s op het bestuursbureau in Tilburg. Je hebt daarnaast nauw contact met de schooldirecteuren van de 16 verschillende locaties. Je bent een generalist die met name werkt op operationeel/tactisch niveau. Je ondersteunt de strategisch adviseur Onderwijs & Kwaliteit bij de realisatie en de implementatie van ontwikkeld en aangepast beleid en draagt proactief bij aan innovaties en de continue verbetering van het onderwijs, de professionalisering en ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Lees hier de volledige vacature en solliciteer.

Basisschool D'n Hazennest zoekt:

Een Leraar voor onze groep 6A

 • Met ingang van : 1 augustus 2019
 • Soort vacature : Fulltime WTF 1,0000
 • Dienstverband : Tijdelijk, met uitzicht op vast
 • Salarisschaal : Schaal L10 Omschrijving

Ben jij daadkrachtig, wil je ieder kind zien  en ben je in het bezit van een enthousiaste, open houding ? Solliciteer dan naar de functie van leerkracht voor groep 6A op onze school!
Wij staan voor het bieden van een veilig en respectvol leef- en leerklimaat, waar kinderen en medewerkers, samen met ouders/verzorgers, werken aan ontwikkeling van het kind.  Rust, duidelijkheid en structuur spelen hierbij een grote rol. Ons onderwijs heeft tot doel kinderen op te voeden tot zelfstandige en kritische volwassenen, die hen in staat stelt problemen te onderzoeken en te komen tot oplossingen. Belangrijke kernwaarden hierbij vinden wij het leren van en met elkaar (samen) en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen groei (ik). Samengevat komt het team van basisschool d’n Hazennest tot: ‘veilig samen spelen ontdekken leren’.
De kernwaarden zijn die opvattingen die centraal staan in het dagelijks handelen; het werken met de kinderen, de omgang met elkaar en de ouders.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid
 • Samen werken, samen leren
 • Eigenaarschap 

Het is het belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Dit geldt ook voor ons personeel. Wil je uitzoeken of onze school bij jou past?
 
We zoeken een leraar die:

 • hardop denkt, fouten durft te maken en van die fouten leert
 • oog heeft voor het (welbevinden van) kind en omgaat met verschillen
 • constructief meebouwt aan een professioneel team; 
 • met ouders, kinderen en collega’s goed kan communiceren; 
 • van en met elkaar wil leren en samenwerken belangrijk vindt
 • structuur belangrijk vindt, maar ook flexibel is (zelf)reflectief is en leermomenten herkent

Omschrijving van de school: 

Basisschool d’n Hazennest is gevestigd in Tilburg Noord. Onze kinderen en ouders vormen een mooie afspiegeling van onze wijk. We zijn er trots op dat we een multiculturele school zijn in een multiculturele wijk. Ons toekomstbeeld: We zijn samen op weg naar doelgericht onderwijs naar behoefte van het kind in een rijke leeromgeving. Kind is medevormgever van zijn/haar leerproces binnen onze kernwaarden.  We zien ouders als belangrijke partners in de ontwikkeling van het kind. 
 
We werken met Snappet voor rekenonderwijs, waarbij we onze lessen bouwen volgens het DImodel en stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen. Wij richten ons onderwijs al enige jaren onder andere in met behulp van coöperatief leren en we werken dit jaar in clusters met mogelijkheden voor extra ondersteuning.
 
 
Procedure:
De vacatures worden zowel intern als extern uitgezet. De uiterste reactiedatum is maandag 17 juni 2019. De gesprekken vinden plaats op donderdag 20 juni  2018. Je kunt je sollicitatie digitaal versturen naar huub.vanhal@tangent.nl  én pz@tangent.nl
 
Meer informatie? Ben je nieuwsgierig geworden naar de school en de vacature maar heb je nog vragen?  Neem dan gerust contact op met Huub van Hal, directeur, via tel.nr. 013 – 547 00 16 of 06 – 127 02 008. Meer informatie over onze school is te vinden op de website van onze school: www.hazennest.nl

 

Helaas is de termijn voor aanmelding gesloten. Maar als jij die enthousiaste professional bent met een afgeronde Hbo-opleiding en passie voor kinderen en onderwijs, die erover denkt om leerkracht te worden? Meld je dan bij pz@tangent.nl. Dan melden we je graag aan bij een eventueel volgend traject.