prins-bernhard-gr_2.jpg

Binnen de Tangent-organisatie werken ongeveer 500 personeelsleden. Een deel van die medewerkers wordt zwanger en krijgt één of meer kinderen. De moeders hebben zwangerschaps- en bevallingsverlof nodig en vragen ook – net als de vaders – ouderschapsverlof aan. En ondanks dat Tangent een laag ziekteverzuimcijfer kent, heeft een aantal collega’s ziekteverzuimverlof nodig om daarna weer zo goed mogelijk aan het werk te gaan.
Alles bij elkaar maakt dit dat we vervangende leerkrachten en ondersteunende medewerkers nodig hebben om onze hoofdtaak – goed onderwijs verzorgen – te volbrengen. We hebben een vervangingspool ingericht voor collega's die 'inval-professional' willen zijn.

 

Een baan als vervangingspoolmedewerker
Voor vervangingen is een vervangingspool ingericht van 12 tot 14 fte. Deze vervangingspool bestaat uit medewerkers die op elke school en voor elke groep kunnen worden ingezet. In de praktijk proberen we collega’s te verzamelen die gevarieerde kennis en kunde meebrengen: we streven er naar om bovenbouwleerkrachten in de pool te hebben. We proberen medewerkers die gemakkelijk inzetbaar zijn op een Jenaplanschool ‘in voorraad’ te hebben. En verder zien we in onze vervangingspool graag collega’s die goed hun weg vinden op onze scholen in Tilburg-Noord. 
Elke vervangingspoolmedewerker krijgt een thuisschool toegewezen, waar zij of hij werkt in geval er geen vervangingsvraag is. Een vervangingsvraag gaat altijd voor werk dat op de thuisschool verricht wordt. 
Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de vervanging wordt ondersteund door de 'Vervangingsmanager' van Driessen HRM. Met behulp van een digitaal hulpmiddel worden de vervanger en de vervanging vragende school bij elkaar gebracht. Als de eigen Tangent-vervangingspool volledig is ingezet, kan een beroep worden gedaan op de zogenaamde C-schil die bovenbestuurlijk bij Driessen HRM wordt beheerd. 
De notitie 'Vervangingsbeleid' is hier in te zien.